Program

25. jún 2015

Doobedňajší blok
8:35 – 9:20
Aká je hodnota nových liekov & transparentnosť inovatívneho farmaceutického priemyslu

MUDr. Tamara Milly, MBA
Medical Director
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. AIFP

9:20 – 10:05
Klinické skúšanie z pohľadu ochrany osobných údajov

Zuzana Valková
riaditeľka odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

10:05 - 10:35
Diskusia a coffebreak
10:35 – 11:20
Je spolupráca zdravotníkov a farmaceutických spoločností transparentná?

Zuzana Dančíková
Projektový koordinátor
Transparency International Slovensko

11:20 - 13:00
Diskusia a obed

 

Poobedňajší blok
13:45 – 14:30
Klinické skúšanie z pohľadu zákona o dani z príjmov

Ing. Miroslava Brnová – Ministerstvo financií SR, Odbor priamych daní
Ing. Ľudmila Hámošová – Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky, Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva
Ing. Nataša Luknárová – Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky, Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva

14:30 - 15:15
Klinické skúšanie z pohľadu zdravotnej poisťovne

PharmDr. Monika Lainczová, členka predstavenstva a vedúca odboru liekovej politiky

15:15 - 16:00
Som účastník klinického skúšania
Doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.

Zástupca klubu pacientov
Slovenská myelomová spoločnosť

16:00 - 16:30
Diskusia a záver