Prihláška

REGISTRÁCIA

ONLINE s možnosťou úhrady poplatku cez internetbanking alebo CardPay
(po registrácii Vám pride notifikačný email).

Zaslaním registračného formulára (poštou alebo emailom) a uhradením poplatku bankovým prevodom na bankový účet organizátorov.

Po pripísaní poplatku na účet organizátora bude vystavená faktúra a doručená emailom na adresu platiteľa uvedeného v registrácii.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Konferencia je určená pre zdravotníckych pracovníkov, manažment zdravotníckych zariadení, členov právnych oddelení zdravotníckych zariadení, členov etických komisií, advokátov/právnikov, sudcov, zamestnancov farmaceutických spoločností, manažment zdravotných poisťovní, zástupcov štátnych orgánov, zástupcov akademického obce, členov pacientskych organizácií a samozrejme aj pre iné osoby, ktorých zaujíma téma konferencie. Záujmom organizátorov konferencie je vytvoriť nezávislé multiodborové fórum, na ktorom by účastníci mohli slobodne vyjadriť svoj názor na prednesené témy.

VÝŠKA KONFERENČNÉHO POPLATKU:

Základný registračný poplatok:

100 EUR pri prihlásení sa do 7.6.2015

120 EUR pri prihlásení sa do 21.6.2015

150 EUR pri prihlásení sa do 24.6.2015

Pre pacientske organizácie 10 miest znížený poplatok 35 EUR

Pri 4 platiacich úcastníkoch z jednej spoločnosti, 5-ty je zadarmo.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK POKRÝVA

Hand-outy ku konferencii

Certifikát o absolvovaní vzdelávania (konferencie) so SACCME kreditmi

Konferenčná menovka

Coffee break – 1x doobeda a 1x poobede

1x Obed

MIESTO KONFERENCIE / PRÍSTUP / PARKOVANIE

Konferencia sa uskutoční v konferenčnej sále Hotel Chopin Bratislava, Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava. Parkovanie na hotelovom parkovisku. Pre účastníkov konferencie je parkovanie zdarma. Bližšie informácie o tom ako sa do konferenčných priestorov dostať, ako aj o polohe parkoviska nájdete na tomto linku.

UBYTOVANIE V BRATISLAVE

V prípade otázok o možnostiach ubytovania pre účely konferencie nás kontaktujte emailom na: konferencia@klinickeskusanie.eu