Organizátori

Kovac services s.r.o.

Kovac services s.r.o. sa zameriava na vzdelávanie a publikačnú činnosť v oblasti klinického skúšania. Naším cieľom je mať vzdelaných pacientov, lekárov – skúšajúcich a ich tímy, etické komisie a zadávateľov. Vzdelávanie vykonávame tvárou v tvár (face to face), pretože sme presvedčení, že iba z interaktívnych vzdelávacích aktivít, kde môže dôjsť k diskusii, si každý odnesie najviac užitočných informácií.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS

Komora pre medicínske právo – MEDIUS vníma dôležitosť právneho povedomia v zdravotníckej profesii, ktoré dáva jasný rámec a prináša pokoj do dennej praxe.
Dlhodobo sa venujeme medicínskemu právu. Cieľom je odstrániť bariéru vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom: „Aby sa lekár nebál liečiť a pacient nebál byť liečený“.
Našou prioritou je vzdelávanie v medicínsko-právnej oblasti. Vzdelávanie vykonávame prezenčnou formou alebo formou e-learningu prostredníctvom portálu e-medius.sk. Zároveň Komora pravidelne organizuje medzinárodné multidisciplinárne konferencie v oblasti práva, medicíny, bioetiky a psychológie a realizujeme projekty zamerané na zvyšovanie právneho povedomia zdravotníckych pracovníkov a zvyšovanie ich prestíže v rámci širokej verejnosti.
Vieme, že správne poradiť a usmerniť je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Ponúkame konzultácie v otázkach právneho, bioetického a sociálno-psychologického komplexu vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Týmito aktivitami sa snažíme vytvoriť úrodnú pôdu pre zdravé vzťahy v zdravotníctve.

SLOVENSKÝ PACIENT o.z.

SLOVENSKÝ PACIENT o.z., vytvára jednotný hlas pacientov na Slovensku. Spolu s odborníkmi a zástupcami pacientskych organizácií bojuje za dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre všetkých, aktívne zastupuje slovenských pacientov na konferenciách, okrúhlych stoloch a otvorených fórach. Organizuje vlastné konferencie a semináre pre laickú verejnosť, vydáva edukačné brožúry, prevádzkuje portál o zdraví slovenskypacient.sk.