O konferencii

Ciele konferencie

Sú otázky, ktoré si je lepšie položiť včas.

Aká je hodnota nových liekov? Čo a kto stojí za inováciami? Ako sa financuje klinické skúšanie? Aké sú povinnosti zverejňovania finančných tokov na strane zadávateľa a skúšajúceho? Ktorá legislatíva ovplyvňuje transparentnosť financovania klinického skúšania? Z čoho ako lekár platím dane a z čoho nie? Ktoré informácie musia spoločnosti zverejňovať? Aký má význam klinické skúšanie pre pacienta štát?

Ak vás zaujímajú odpovede radi vás privítame na jedinečnom fóre odborníkov, ktorí vám prinesú aktuálne informácie a pomôžu vám zorientovať sa. Špeciálnu pozornosť venujeme plnohodnotným diskusiám po prednáškach, kde môžete dostať odpovede od odborníkov na zložité otázky praxe a formulovať si názor na prednášané témy. Na konferencii prinesieme 6 odlišných pohľadov na tému transparentnosti a ochrany osobných údajov ktoré vám prinesú inšpiratívne pohľady. Nadviažte nové kontakty a vytvorte profesné väzby, ktoré Vám v praxi pomôžu riešiť problémy. Zúčastnite sa konferencie a staňte sa prirodzenou súčasťou sprehľadnenia klinického skúšania. Zažite edukačno-diskusnú atmosféru a už dnes si zapíšte termín konferencie.

Fórum odborníkov

Konferencia je pre každého kto sa dotýka klinického skúšania od lekárov a ich tímy na jednej strane cez zadávateľov a ich pracovníkov cez etické komisie, tak aj pacientov – účastníkov ale aj širokú verejnosť, ktorá sa zaujímam o klinické skúšanie. Príďte si vypočuť a rozdiskutovať nezodpovedané otázky s odoborníkmi, ktorí usmerňujú ochranu osobných údajov a transparentnosť financovania.

Kreditované vzdelávanie

SACCME kreditované podujatie. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).