Program

25. jún 2015

Doobedňajší blok
8:35 – 9:20
Aká je hodnota nových liekov & transparentnosť inovatívneho farmaceutického priemyslu

MUDr. Tamara Milly, MBA
Medical Director
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. AIFP

9:20 – 10:05
Klinické skúšanie z pohľadu ochrany osobných údajov

Zuzana Valková
riaditeľka odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

10:05 - 10:35
Diskusia a coffebreak
10:35 – 11:20
Je spolupráca zdravotníkov a farmaceutických spoločností transparentná?

Zuzana Dančíková
Projektový koordinátor
Transparency International Slovensko

11:20 - 13:00
Diskusia a obed

 

Poobedňajší blok
13:45 – 14:30
Klinické skúšanie z pohľadu zákona o dani z príjmov

Ing. Miroslava Brnová – Ministerstvo financií SR, Odbor priamych daní
Ing. Ľudmila Hámošová – Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky, Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva
Ing. Nataša Luknárová – Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky, Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva

14:30 - 15:15
Klinické skúšanie z pohľadu zdravotnej poisťovne

PharmDr. Monika Lainczová, členka predstavenstva a vedúca odboru liekovej politiky

15:15 - 16:00
Som účastník klinického skúšania
Doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.

Zástupca klubu pacientov
Slovenská myelomová spoločnosť

16:00 - 16:30
Diskusia a záver

 

Prihláška

Ako sa prihlásiť

ONLINE s možnosťou úhrady poplatku cez internetbanking alebo CardPay
(po registrácii Vám pride notifikačný email)

Zaslaním registračného formulára (poštou alebo emailom) a uhradením poplatku bankovým prevodom na bankový účet organizátorov.

Prednášajúci a organizácie

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).

Finančná správa zabezpečuje plnenie úloh v súlade so zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 331/2011 Z. z.“), zákonom č. 479/2009

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

Transparency International Slovensko je medzinárodná nezisková organizácia, na Slovensku od roku 2002 zvyšovaním transparentnosti a znižovaním byrokracie bojuje za menej korupcie.

Slovenská myelómová spoločnosť (SMYS) je dobrovoľným neziskovým združením občanov. Spoločnosť je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou.

DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a. s. je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku s 1 400 000 poistencami a 30-percentným podielom na trhu.